Förbättra din ekonomi med värmepumpar i Stockholm

Du har sett över din hushållsekonomi, där uppvärmning av huset tar allt större del av kassan. Kontakta en firma som installerar värmepumpar i Stockholm.

Det är lätt att i efterhand kritisera beslut som togs för flera år sedan. Besluten har tagits med förutsättningar som successivt förändrats och det är som bekant svårt att göra prognoser. Särskilt om framtiden, som en satiriker uttryckt det. Ett exempel på sådana beslut är de som lät installera direktverkande el för uppvärmning av hus.

Vem kunde veta i slutet av 1960-talet att olyckor skulle inträffa i Harrisburg och Tjernobyl? Följden blev att kärnkraftverk stängdes av eller helt enkelt avvecklades. Utökade säkerhetsbestämmelser har gjort att priset för kärnkraft har blivit högre. Och vem förstod att vårt klimat skulle storkna av alla utsläpp av växthusgaser som koldioxid och metan?

Bekämpa högre elpriser med värmepumpar i Stockholm

Det finns flera relativt enkla sätt att stå emot allt högre och oförutsägbara elpriser. I en villa som i utgångsläget värms upp med direktverkande el går det att installera en luftvärmepump. En sådan tar energi från uteluft eller utgående frånluft och värmer upp inkommande tilluft. Det kan låta som ett mirakel men en luft-luftvärmepump följer helt alla kända naturlagar.

En värmepump fungerar något förenklat som ett vanligt kyl- eller frysskåp, fast tvärtom. De senare flyttar ut värmen från skåpet och flyttar den till närliggande rum. En luftvärmepump plockar in energin från kallare luft och värmer upp huset. En värmepump drivs av el från fasta nätet eller kanske från solceller på taket, men utväxlingen är god. Om pumpen förbrukar en kWh i drivel kan den lämna hela fyra kWh som värmeenergi.

Fördelar med värmepumpar i Stockholm

För den enskilde villaägaren är den ekonomiska fördelen uppenbar. Kostnaden för uppvärmning kan minska med upp till sjuttiofem procent. Och det kan göras med en relativt enkel installation. En sekundär fördel är dessutom att luften kan bli renare. Ytterligare en fördel är att värmepumpen kan reverseras och under varma sommardagar istället producera svalka.

Värmepumpar ger stora fördelar i samhället. Att värma hus med högvärdig energi är ett slöseri med jordens tillgångar. Sådan energi ska användas inom industrin. Vi vet också att ett fossilfritt samhälle måste ersättas med ökad användning av elektricitet. Och detta faktum är inte ens våra politiker oense om!